• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubochenek odcinek III dofinansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

flaga i godło na www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubochenek odcinek III

DOFINANSOWANIE                176 907,05 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ      1 458 740,00 zł

W ramach robót budowlanych przewidziano do realizacji m.in.:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U o średnicy 200 mm i długości 2042,09 m,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy 110 mm i długości 385,71 m,
- budowę jednej najazdowej przepompowni ścieków z polimerobetonu o średnicy 1200 mm wraz z kompletnym wyposażeniem,
- budowę 55 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o średnicy 160 mm i łącznej długości 364,54 m,
- roboty nawierzchniowe odtworzeniowe i wykończeniowe.
Wykonawcą jest firma Binstal s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław z Tomaszowa Mazowieckiego, z terminem realizacji 10 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia 9 lipca 2022 roku.

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 6 =
Link
6 + 6 =