Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Luboszewy w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy

pl_lad_

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DOFINANSOWANIE             1 112 795,84 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ        1 171 364,04 zł


Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Luboszewy (odcinek IV) o łącznej dł. 1697,14 m, w tym: grawitacyjna 986,13 m i tłoczna 711,01 m wraz z 37 przyłączami o łącznej dł. 160,54 m oraz dwoma przepompowniami ścieków.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków oraz wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców, jak również znacząco wesprze zrównoważony rozwój regionu zarówno w sferze gospodarczej, społecznej, jak i środowiska naturalnego.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 9 =
Link
7 + 9 =