• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz odcinek I w ciągu drogi gminnej nr 116254E dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

flaga i godło na www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz odcinek I w ciągu drogi gminnej nr 116254E

DOFINANSOWANIE             1 053 802,43 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ      1 324 700,00 zł

W ramach robót budowlanych przewidziano do realizacji m.in.:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U o średnicy 200 mm i długości 1361,74 m,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy 110 mm i długości 339,90 m,
- budowę trzech najazdowych przepompowni ścieków z polimerobetonu o średnicy 1200 mm wraz z kompletnym wyposażeniem,
- budowę 60 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o średnicy 160 mm i łącznej długości 258,66 m,
- roboty nawierzchniowe odtworzeniowe i wykończeniowe.
Wykonawcą jest firma Binstal s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław z Tomaszowa Mazowieckiego, z terminem realizacji 10 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia 9 lipca 2022 roku.

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 1 =
Link
9 + 1 =