Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz odcinek II w ciągu drogi gminnej nr 116252E dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

flaga i godło na www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz odcinek II w ciągu drogi gminnej nr 116252E

DOFINANSOWANIE                903 740,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ      1 111 600,20 zł

W ramach robót budowlanych przewidziano do realizacji m.in.:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U o średnicy 200 mm i długości 1683,45 m,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy 110 mm i długości 387,63 m,
- budowę dwóch najazdowych przepompowni ścieków z polimerobetonu o średnicy 1200 mm wraz z kompletnym wyposażeniem,
- budowę 37 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o średnicy 160 mm i łącznej długości 276,87 m,
- roboty nawierzchniowe odtworzeniowe i wykończeniowe.
Wykonawcą jest firma Binstal s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław z Tomaszowa Mazowieckiego, z terminem realizacji 10 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia 9 lipca 2022 roku.

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 6 =
Link
2 + 6 =