• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

Budowa ogrodzenia siłowni plenerowej w miejscowości Nowy Olszowiec

Budowa ogrodzenia siłowni plenerowej w miejscowości Nowy Olszowiec

LOGO prow wspolfinansowany

W dniu 19 czerwca 2019 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego p. Grzegorza Schreibera i Członka Zarządu Województwa Łódzkiego p. Andrzeja Górczyńskiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację inwestycji w miejscowości Nowy Olszowiec pn. „Budowa ogrodzenia siłowni plenerowej w miejscowości Nowy Olszowiec”.

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców sołectwa Nowy Olszowiec. Jego realizacja ma na celu wspieranie oraz promowanie inicjatyw lokalnej społeczności dla podejmowania przez nią działań, które doprowadzą do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju sołectwa, budowania świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, jak również pobudzanie aktywności społecznej. Trwałym rezultatem realizacji projektu będzie rozwój bazy rekreacyjnej i podniesienie jej atrakcyjności poprzez wybudowanie ogrodzenia siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu, która powstanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019.

 

Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 4.838,00 zł.

 

 

www.lodzkie.pl/rolnictwo

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 3 =
Link
3 + 3 =