• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Glinnik

PROW-2014-2020-logo-kolor

   
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu rozwiniętą ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę rekreacyjną w miejscowości Glinnik poprzez wybudowanie placu zabaw wraz z zewnętrzną siłownią plenerową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowane efekty operacji: stworzenie ogólnodostępnego, niekomercyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji.
Wartość uzyskanego dofinansowania: 50.554,00 zł.

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 1 =
Link
1 + 1 =