• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Tarnowska Wola

Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Tarnowska Wola

LOGO prow wspolfinansowany

W dniu 19 czerwca 2019 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego p. Grzegorza Schreibera i Członka Zarządu Województwa Łódzkiego p. Andrzeja Górczyńskiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację inwestycji w miejscowości Tarnowska Wola pn. „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Tarnowska Wola”.

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców sołectwa Tarnowska Wola. Jego realizacja ma na celu wspieranie i promowanie inicjatyw lokalnej społeczności dla podejmowania przez nią działań, mających na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju sołectwa, budowania świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz pobudzania aktywności społecznej. Trwałym rezultatem realizacji projektu będzie rozwój bazy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej i podniesienie jej atrakcyjności poprzez wybudowanie siłowni plenerowej, w ramach której zakupione i zamontowane zostaną cztery urządzenia, m.in. twister/wahadło, orbitrek, wioślarz, biegacz oraz jej regulamin.

 

Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 9.165,00 zł.

 

 

www.lodzkie.pl/rolnictwo

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 9 =
Link
2 + 9 =