• Spisz się już dziś online w Spisie Ludności na https://spis.gov.pl! Na samospis masz czas tylko do momentu kiedy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!
 • UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty

Ćwiczenia z ewakuacji

IMG_1681

W dniu 10.09.2021r. w Urzędzie Gminy Lubochnia przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu.
Ćwiczenia przeprowadzone były w oparciu o fikcyjną sytuację wystąpienia pożaru wewnątrz obiektu, który wymagał uruchomienia i przeprowadzenia natychmiastowej ewakuacji personelu Urzędu Gminy oraz powiadomienia alarmowego Straży Pożarnej.
Do akcji zostały skierowane:

 • 549[E]33 MAN GCBA 6/42 Lubochnia
 • 541[E]26 MAN GCBARt 5/32 JRG Tomaszów Maz.
 • 548[E]11 STAR GBM 2,5/16 OSP Glinnik
Zasadniczym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie warunków i sposobów ewakuacji osób z budynku Urzędu Gminy Lubochnia w sytuacji wystąpienia pożaru niemożliwego do ugaszenia przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, co uzasadniało konieczność ewakuacji osób. Szczegółowe cele, które przyświecały ćwiczeniu:
 • praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji użytkowników z budynku urzędu,
 • stosowanie ustalonych procedur postępowania oraz kształcenie umiejętności podejmowania szybkich decyzji przez członków personelu ewakuacyjnego w czasie zaistnienia sytuacji kryzysowej związanej z pożarem na terenie obiektu,
 • sprawdzenie przydatności procedur postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego,
 • kształcenie, trenowanie i utrwalanie wśród uczestników ćwiczenia właściwych nawyków postępowania w sytuacji stresu i ograniczonego czasu reakcji,
 • rozwinięcie umiejętności i zwiększenie pewności działania osób odpowiedzialnych za ewakuację,
 • zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w oparciu o współdziałanie z jednostkami OSP i KP PSP,
 • podniesienie sprawności współdziałania Gminy Lubochnia z KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z OSP Lubochnia oraz OSP Glinnik.


Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 7 =
Link
2 + 7 =