Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości

IMG_6510.jpg

Zakup wyposażenia dla OSP współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

logotyp MS MFDofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości

Zakup wyposażenia dla OSP współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W kwietniu br. Gmina Lubochnia złożyła wniosek w ramach VIII naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W efekcie pozyskano środki na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostały zakupione dla:

 

OSP Lubochnia:

- latarki akumulatorowe – szt. 4

- detektory wielogazowe – szt. 2

- parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – szt. 1

- zbijaki do szyb hartowanych – szt. 2

- bosaki dielektryczne – szt. 2

 

OSP Glinnik:

- detektor napięcia – szt. 1

- latarki akumulatorowe – szt. 3

 

OSP Małecz:

- latarka akumulatorowa – szt. 1

 

OSP Nowy Jasień:

- agregat prądotwórczy – szt. 1

27 lipca 2018 roku Wójt Gminy Lubochnia uroczyście przekazał Ochotniczym Strażom Pożarnym z gminy Lubochnia zakupiony sprzęt.

Całość projektu zamknęła się w kwocie 27.837,36 zł., z czego 99% wydatków (tj. 27.558,99 zł.) zostało pokrytych z otrzymanej dotacji z  Funduszu Sprawiedliwości.

Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, jak również do poprawy warunków pracy strażaków.

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 1 =
Link
5 + 1 =