Doposażenie siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i placu zabaw w miejscowości Kochanów

DOPOSAŻENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ

WRAZ ZE STREFĄ RELAKSU I PLACU ZABAW

 W MIEJSCOWOŚCI  KOCHANÓW

W dniu 8 lipca 2020 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Kochanów podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego p. Zbigniewa Ziembę i Członka Zarządu Województwa Łódzkiego p. Andrzeja Górczyńskiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację inwestycji w miejscowości Kochanów pn. „Doposażenie siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i placu zabaw w miejscowości Kochanów”.

            Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców sołectwa Kochanów. Jego realizacja ma na celu wspieranie i promowanie inicjatyw lokalnej społeczności dla podejmowania przez nią działań, mających na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju sołectwa, budowania świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz pobudzania aktywności społecznej. Trwałym rezultatem realizacji tego projektu będzie nowe urządzenie w postaci huśtawki, które będzie służyło dzieciom z Kochanowa oraz okolicznych miejscowości.

 

Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2020 r. do 15 listopada 2020 r.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 5.900,00 zł.

 

                                                               www.lodzkie.pl/rolnictwo

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 7 =
Link
3 + 7 =