• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Doposażenie siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i placu zabaw w miejscowości Nowy Olszowiec

herb_Grzegorz_Schreiber-center.png

DOPOSAŻENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ

WRAZ ZE STREFĄ RELAKSU I PLACU ZABAW

 W MIEJSCOWOŚCI  NOWY OLSZOWIEC

W dniu 8 lipca 2020 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Nowy Olszowiec podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego p. Zbigniewa Ziembę i Członka Zarządu Województwa Łódzkiego p. Andrzeja Górczyńskiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację inwestycji w miejscowości Nowy Olszowiec pn. „Doposażenie siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i placu zabaw w miejscowości Nowy Olszowiec”.

            Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców sołectwa Nowy Olszowiec. Jego realizacja ma na celu wspieranie i promowanie inicjatyw lokalnej społeczności dla podejmowania przez nią działań, mających na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju sołectwa, budowania świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz pobudzania aktywności społecznej. Trwałym rezultatem realizacji tego projektu będzie nowe urządzenie w postaci huśtawki, które będzie służyło dzieciom z Nowego Olszowca oraz okolicznych miejscowości.

 

Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2020 r. do 15 listopada 2020 r.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 6.700,00 zł.

 

                                                               www.lodzkie.pl/rolnictwo

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 6 =
Link
9 + 6 =