Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji kotłów na gaz ziemny w ramach projektu pn. Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia (etap II)

logotyp_EFRR_KOLOR_PL


Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji kotłów na gaz ziemny w ramach projektu pn.
Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia (etap II)

W dniu 28 października 2022 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji kotłów na gaz ziemny. Całkowita wartość zadania wynosi 298.777,70 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 206.472,40 zł oraz budżetu państwa w kwocie 33.087,57 zł. Wykonawcą jest firma ASH Remigiusz Skowroński z Ostrołęki. Zakończenie realizacji planowane jest w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 28 sierpnia 2023 r.
Zakres rzeczowy umowy obejmuje w szczególności:
- wykonanie dokumentacji projektowych jedenastu instalacji kotłów na gaz ziemny w budynkach mieszkalnych,
- demontaż istniejących kotłów c.o. i zasobników c.w.u.,
- dostawę i montaż urządzeń i elementów instalacji, w tym: 3 szt. instalacji o mocy kotła 15 kW, 4 szt. instalacji o mocy kotła 20 kW, 3 szt. instalacji o mocy kotła 25 kW oraz 1 szt. instalacji o mocy kotła 30 kW,
- uruchomienie i instruktaż.
Nad prawidłową realizacją zadania sprawowany będzie nadzór inwestorski w ramach podpisanej w dniu 28 października 2022 r. umowy z firmą Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziarski z miejscowości Świniokierz Dworski, gmina Żelechlinek na łączną kwotę 30.012,00 zł brutto, z czego nadzór nad realizacją dostawy i montażu instalacji kotłów na gaz ziemny w kwocie 5.412,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 3.740,00 zł oraz budżetu państwa w kwocie 599,35 zł.
 

www.mapadotacji.gov.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 2 =
Link
4 + 2 =