• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem powietrznych pomp ciepła w ramach projektu "Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia"

„GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
W GMINIE LUBOCHNIA”

 

W dniu 03.09.2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą na Dostawę i montaż wraz zaprojektowaniem powietrznych pomp ciepła w ramach projektu     „Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia”. Wykonawcą jest firma P.P.U.H. „A-Z” Zbigniew Wizor, Wiaderno 162A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Przedmiot umowy obejmował w szczególności: wykonanie dokumentacji projektowych czterech instalacji pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Lubochnia; demontaż istniejących kotłów c.o. i zasobników c.w.u. w miejscu instalacji pomp; dostawę i montaż 4 szt. kompletnych instalacji pomp ciepła wraz z osprzętem:1 instalacji o mocy 7 kW, 1 instalacji o mocy 10 kW, 2 instalacji o mocy 12 kW; przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową; uruchomienie i rozruch instalacji stanowiących przedmiot zamówienia; przeprowadzenie  w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych i nastaw; szkolenie wskazanych przez właściciela nieruchomości osób do bezpiecznej obsługi instalacji,

W dniu 17.11.2021r. rozpoczęto czynności odbiorowe a w dniu 30.11.2021r. zakończono czynności odbiorowe zadania inwestycyjnego pn. Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem powietrznych pomp ciepła w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia”.
 
                                                                                www.mapadotacji.gov.pl 

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 2 =
Link
9 + 2 =