Gmina Lubochnia Centrum Tradycji Kulinarnych - podpisanie umowy

W dniu 5 października 2017 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na roboty budowlane dla zadań inwestycyjnych pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na cele turystyczne w Lubochni” oraz „Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika oraz rozmieszczeniem małej architektury”.

FERP lodzkie UEFERR

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT PN.:

„Gmina Lubochnia Centrum Tradycji Kulinarnych”.

  

      W dniu 5 października 2017 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na roboty budowlane dla zadań inwestycyjnych pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na cele turystyczne w Lubochni” oraz „Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika oraz rozmieszczeniem małej architektury”. Łączna wartość brutto obydwu inwestycji wynosi 5.050.114,11 zł, w tym: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na cele turystyczne w Lubochni”  – 4.909.171,61 zł brutto oraz „Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika oraz rozmieszczeniem małej architektury” – 140.942,50 zł brutto. Wykonawcą jest firma „ZRB GRAD” Zakład Remontowo-Budowlany Władysław Grad z Lubochni. Zakończenie robót budowlanych planowane jest do dnia 31 maja 2018 roku. 

       W ramach umowy wykonane zostaną:
I. Dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na cele turystyczne w Lubochni”:
1. Roboty budowlane obejmujące w szczególności:
      - roboty drogowe i chodnikowe oraz parkingi,
      - budowę wiaty wielofunkcyjnej, w tym: roboty ogólnobudowlane, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, instalacja gazowa, instalacja co., wentylacja, odwodnienie, 
      - oświetlenie terenu, w tym: 33 latarnie LED, 72 oprawy ziemne LED, 8 opraw ściennych LED,
      - roboty teletechniczne, w tym instalacja monitoringu,
      - roboty związane ze schodami amfiteatrowymi.
2. Prace związane z montażem małej architektury i urządzaniem zieleni , w szczególności:
      - fontanna – 1 kpl.,
      - ławki – 5 kpl.,
      - siedziska betonowe – 2 kpl.,
      - kosze na śmieci – 7 szt.,
      - słupki-stojaki na rowery – 37 kpl.,
      - drogowskaz – 2 szt.,
      - ścieżka z żeliwnymi płytami pamiątkowymi,
      - wiata przystankowa – 1kpl.,
      - pylon informacyjny wyposażony w totem i ekran multimedialny – 1 kpl.,
      - maszty flagowe – 3 szt.,
      - nasadzenia drzew i krzewów – 240 szt.,
      - osłony drzew – 4 kpl.,
      - prace związane z trawnikami.
II. Dla zadania „Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika oraz rozmieszczeniem małej architektury”:
1. Roboty budowlane obejmujące budowę ciągu pieszego.
2. Prace związane z montażem małej architektury, w szczególności:
      - ławki – 10 kpl.,
      - kosze na śmieci – 10 kpl.,
      - słupki-stojaki na rowery – 10 kpl. 

W ramach umowy z Wykonawcą zrealizowane zostaną również, nie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020, dwa zadania inwestycyjne:
1. „Budowa budynku użyteczności publicznej Lubochni” na kwotę brutto 4.972.517,15 zł z  terminem realizacji do dnia 1 lipca 2019 r.
2. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubochnia Dworska” na kwotę brutto 400.293,41 zł z terminem realizacji do 30 listopada 2017 r.

 

 

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 8 =
Link
2 + 8 =