• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

Gmina Lubochnia Centrum Tradycji Kulinarnych

vector_set_of_cooking_elements_571738.jpg

W dniu 22 lutego 2017 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w m. Małecz

FERP lodzkie UEFERR

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT PN.:

„Gmina Lubochnia Centrum Tradycji Kulinarnych”.

        W dniu 22 lutego 2017 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w m. Małecz w celu przystosowania istniejącego obiektu do pełnienia funkcji turystycznej oraz wyposażenie obiektów”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 399 740,00 zł brutto, w tym roboty budowlane 1 318 560,00 zł brutto oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 81 180,00 zł brutto.  Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ZAWISZA” Sp. z o.o. z Radomia. Zakończenie robót budowlanych planowane jest do dnia 31 maja 2018 roku. 

       W ramach umowy wykonane zostaną roboty budowlane obejmujące w szczególności:
- roboty ogólnobudowlane,
- roboty elektryczne,
- roboty wodno-kanalizacyjne,
- roboty w zakresie instalacji c.o. wraz z kotłownią gazową,
- budowę wiaty rowerowej wraz z ośmiostanowiskowym stojakiem,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz ze zjazdem,
- montaż małej architektury i nasadzenia zieleni.

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 3 =
Link
6 + 3 =