Gmina Lubochnia na Targach Poznańskich TOUR SALON 2018 – Targi Regionów i Produktów Turystycznych

IMG_20180210_150119_1.jpg

Gmina Lubochnia uczestniczyła w Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON, organizowanych w dniach 9-11.02.2018r przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

FERP lodzkie UEFERR

Gmina Lubochnia na Targach Poznańskich TOUR SALON 2018 – Targi Regionów i Produktów Turystycznych

W ramach realizowanego projektu pn. „Gmina Lubochnia – Centrum Tradycji Kulinarnych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja
i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej - Gmina Lubochnia uczestniczyła
w Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON, organizowanych w dniach 9-11.02.2018r przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Gmina Lubochnia wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Małcza „Różanecznik” wystawiała swoje stoisko promocyjne. Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Panie oraz Panowie ze Stowarzyszenia ubrane w regionalne stroje ludowe, serwowały lokalne produkty kulinarne (dusichę, kapuśniak, masło), zachęcając do odwiedzenia Gminy Lubochnia.

Udział w targach przyczynił się do wypromowania gminy Lubochnia jako miejscowości atrakcyjnej turystycznie, aktywnej i rozwijającej się.

Odwiedzający poznańskie targi turystyczne mogli zapoznać się z produktami turystycznymi Gminy Lubochnia oraz atrakcjami turystycznymi w kraju i zagranicą. Odbywały się koncerty, spotkania z dziennikarzami i blogerami, min.: odbyło się spotkanie z Adamem Wajrak – miłośnikiem przyrody, autorem książek o zwierzętach, Jarosławem Kuźniar - dziennikarzem informacyjnym, podróżnikiem, czy Katarzyną Pakosińską – aktorką.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim za zaangażowanie w pracę i w promocję Gminy Lubochnia podczas targów poznańskich.

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 4 =
Link
5 + 4 =