• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

Gmina Lubochnia realizuje projekt

Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa

FEPR RP LP UEEFRR BELKA

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT PN.:

„Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”.

 

 W dniu 10 października 2018 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień”. Całkowita wartość zadania wynosi 7.815.562,19 zł brutto. Wykonawcą jest firma BINSTAL Bożena Tchórz z Tomaszowa Mazowieckiego. Zakończenie robót budowlanych planowane jest do dnia 30 czerwca 2020 roku.

       Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach podpisanej umowy obejmuje:

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø200 mm, SN8 kN/m2 o ściance litej – 6762,5 mb,

- sieć kanalizacji sanitarnej z GRP lub Kamionki DN200 mm – 215,5 mb,

- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji z rur PVC-U Ø160 mm SN8 kN/m2, ścianka lita – 590,5 mb,

- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji z rur PVC-U Ø200 mm SN8 kN/m2, ścianka lita – 14,0 mb,

- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji z rur PE Ø160 mm – 5,5 mb,

- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji z rur PVC-U Ø160 mm  SN8 kN/m2, ścianka lita – 5,5 mb,

- studnie prefabrykowane betonowe rewizyjne Ø1000 mm – 153 kpl.,

- studnie prefabrykowane kaskadowe, betonowe rewizyjne Ø1000 – 9 kpl.,

- studnie inspekcyjne PP Ø600 mm (na sieci) – 69 kpl.,

- studnie inspekcyjne PP Ø400 mm (na sieci) – 1 kpl.,

- studnie inspekcyjne PP Ø400 mm (na zakończeniu odgałęzień sieci) – 99 kpl.,

- studnie prefabrykowane betonowe rozprężne Ø1200 mm - 6 kpl.,

- rurociąg tłoczny – rury PE 3-warstwowe Ø110 mm, PN10 – 1762,0 mb,

- przepompownie ścieków sanitarnych – sieciowe Ø1500 mm wraz z instalacjami elektrycznymi– 5 kpl.,

- przyłącza kanalizacji grawitacyjnej 108 szt. w tym:

  • studnie Ø400 mm – 123 kpl.,
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø160 mm o ściance litej - 2267,0 mb,
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø200 mm o ściance litej - 140,5 mb,
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej (przewiert) z rur trójwarstwowych PE Ø160 mm – 118,5 mb,

- dwie przydomowe przepompownie ścieków w tym:

  • rurociąg tłoczny – rury PE 3-warstwowe Ø63 mm, PN10 – 68 m,
  • przydomowa przepompownia ścieków sanitarnych Ø1000 mm – 1 kpl.,
  • rurociąg tłoczny – rury PE 3-warstwowe Ø110 mm, PN10 – 174 m,
  • przydomowa przepompownia ścieków sanitarnych Ø1500 mm – 1 kpl.,
  • przyłącza kablowe zalicznikowe od zestawu ZZP do szafy sterowniczej – 2 kpl.

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 2 =
Link
8 + 2 =