• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

Gmina Lubochnia zakończyła realizację projektu

pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Lubochnia tj. budynku Zespołu Szkolno -Pprzedszkolnego w Lubochni oraz budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni”.

FERP lodzkie UEFERR

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ PROJEKTU PN.

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE LUBOCHNIA TJ. BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W LUBOCHNI ORAZ BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LUBOCHNI”.
DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

 Celem głównym projektu było: „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lubochnia” poprzez:
- zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynków publicznych,
- obniżenie kosztów związanych z obsługą energetyczną budynków publicznych,
- zwiększenie termoizolacyjności budynków publicznych,
- zmniejszenie emisyjności i redukcja CO2. 

W ramach projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni obejmowała wykonanie następujących prac:
- ocieplenie obiektów,
- wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
- wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne typu LED
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania, zamontowanie energooszczędnych pomp obiegowych elektrycznych , zastosowanie grzejników energooszczędnych z zaworami termostatycznymi
- instalacja OZE tj. montaż instalacji fotowoltaicznej- panele fotowoltaiczne

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko ze względu na cel i zakres prac, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię i redukcję emisji szkodliwych gazów do atmosfery poprzez zastosowanie źródła energii odnawialnej w postaci paneli fotowoltaicznych.

Grupa docelową projektu jest społeczność lokalna gminy Lubochnia tj. użytkownicy obiektów, tu w szczególności uczniowie placówek objętych projektem czyli Zespołu Szkolno- Przedszkolnego oraz Publicznego Gimnazjum w Lubochni, rodzice uczniów, pracownicy obiektów, goście z zewnątrz. 

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 1 988 506,02 zł 

 1

2

3

 www.mapadotacji.gov.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =