Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania, pn:

Wiata_1.jpg

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na cele turystyczne w Lubochni

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ ZADANIA PN.:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na cele turystyczne w Lubochni” w ramach projektu pn.: „Gmina Lubochnia - Centrum Tradycji Kulinarnych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

W dniu 20 września 2018 r. podpisany został protokół odbioru końcowego dla realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na cele turystyczne w Lubochni” w ramach projektu pn.: „Gmina Lubochnia – Centrum Tradycji Kulinarnych”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonawcą robót budowlanych była firma „ZRB GRAD” Zakład Remontowo-Budowlany Grad Władysław z Lubochni Górki, a całkowita wartość zadania wyniosła 5.137.537,01 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w kwocie 2.893.431,72 zł. 

W ramach zrealizowanego zadania wykonane zostały:

1. Roboty budowlane obejmujące w szczególności:

 • roboty drogowe i chodnikowe oraz parkingi,
 • budowę wiaty wielofunkcyjnej, w tym: roboty ogólnobudowlane, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, instalacja gazowa, instalacja co., wentylacja, odwodnienie,  
 • oświetlenie terenu, w tym: 31 latarni LED, 73 oprawy ziemne LED, 8 opraw ściennych LED,
 • roboty teletechniczne, w tym instalacja monitoringu,
 • roboty związane ze schodami amfiteatrowymi.

2. Prace związane z montażem małej architektury i urządzaniem zieleni, w szczególności:

 • fontanna – 1 kpl.,
 • ławki – 5 kpl.,
 • siedziska betonowe – 2 kpl.,
 • kosze na śmieci – 7 szt.,
 • słupki-stojaki na rowery – 37 kpl.,
 • drogowskaz – 2 szt.,
 • ścieżka z żeliwnymi płytami pamiątkowymi,
 • wiata przystankowa – 1kpl.,
 • pylon informacyjny z mapą gminy, zegar wyposażony ekran multimedialny – 1 kpl.,
 • totem multimedialny plus jeden ekran multimedialny w pylonie informacyjnym – 2 kpl.,
 • maszty flagowe – 3 szt.,
 • nasadzenia drzew i krzewów – 240 szt.,
 • osłony drzew – 4 kpl.,
 • prace związane z trawnikami.

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 5 =
Link
9 + 5 =