Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania

Park_1.jpg

Zagospodarowanie terenu parku w Lubochni wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ ZADANIA PN.:

„Zagospodarowanie terenu parku w Lubochni wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą” w ramach projektu pn.: „Gmina Lubochnia - Centrum Tradycji Kulinarnych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W dniu 29 czerwca 2018 r. podpisany został protokół odbioru końcowego i przekazania-przejęcia inwestycji do eksploatacji dla realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu parku w Lubochni wraz z niezbędna infrastrukturą oraz małą architekturą” w ramach projektu pn.: „Gmina Lubochnia – Centrum Tradycji Kulinarnych”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonawcą robót budowlanych była firma PIEKARSKI BUDOWNICTWO Rafał Piekarski z Tomaszowa Mazowieckiego, a całkowita wartość zadania wyniosła 1.771.200,00 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w kwocie 1.050.872,68 zł.

 

W ramach umowy wykonane zostały:

1. Roboty budowlane obejmujące w szczególności:

 • budowę wiaty (sceny) – w tym roboty ogólnobudowlane, elektryczne, przyłącze wody, odwodnienie,
 • montaż oświetlenia energooszczędnego – 36 latarni typu LED,
 • sieć teletechniczną, w tym instalację monitoringu,
 • budowę chodników.

2. Prace związane z montażem małej architektury, w szczególności:

 • płot,
 • ławki – 14 kpl.,
 • siedziska betonowe – 10 kpl.,
 • palenisko- 1 kpl.,
 • kosze na śmieci – 17 szt.,
 • słupki-stojaki na rowery – 30 kpl.,
 • kubiki betonowe z tablicą – 14 kpl.

3. Prace związane z zielenią, w szczególności:

 • nasadzenia drzew i krzewów – 150 szt.,
 • trawniki.

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 5 =
Link
1 + 5 =