• UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty

Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia - etap II

niskoemisyjna_1

W dniu 3 grudnia 2020r. opublikowana została lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/19, działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek złożony przez Gminę uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to 3 914 610,40 zł.

Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia (etap II)

Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 3 grudnia 2020 r. opublikowana została lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/19, działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek złożony przez Gminę uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to 3 914 610,40 zł.

Lista projektów wyłonionych do dofinansowanie znajduje się pod adresem:

https://rpo.lodzkie.pl/images/2020/PMV304-wybr-dofin-4.4/lista-dofin.pdf

www.mapadotacji.gov.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 8 =
Link
9 + 8 =