Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia (etap II)

flaga i godło na wwwDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020
Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia (etap II)

DOFINANSOWANIE                 659 224,80 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ       5 545 987,02 zł

Realizacja projektu zakłada zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w gminie Lubochnia poprzez wymianę 88 szt. niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, bardziej ekologiczne, w tym:
- 18 instalacji na pellet w budynkach indywidualnych,
- 11 instalacji na gaz ziemny w budynkach indywidualnych,
- 50 instalacji na gaz płynny w budynkach indywidualnych,
- 8 instalacji powietrznych pomp ciepła w budynkach indywidualnych,
- 1 instalacja gruntowej pompy ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest do dnia 30 września 2023 roku, a w jego efekcie zredukowanie emisji zanieczyszczeń o 515,41 ton równoważnika CO2 na rok.

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 3 =
Link
6 + 3 =