• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia

W dniu 18.12.2020r. została podpisana umowa z Wykonawcą na Dostawę i montaż wraz zaprojektowaniem instalacji kotłów na gaz ziemny w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia”.

„GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

W GMINIE LUBOCHNIA”

W dniu 18.12.2020r. została podpisana umowa  z Wykonawcą na Dostawę i montaż wraz zaprojektowaniem instalacji kotłów na gaz ziemny w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna  - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia”. Wykonawcą jest firma Ergo Ekologia Sp. z o.o., ul. K.Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa.

Przedmiot umowy obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowych;  demontaż istniejącego kotła c.o. i zasobnika c.w.u.;  uzyskanie warunków przyłączenia z PGNiG w imieniu mieszkańca w lokalizacjach, które nie posiadają przyłączy gazowych wraz z doprowadzeniem do sytuacji podpisania umowy na wykonanie przyłącza pomiędzy mieszkańcem a PGNiG; uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym  pozwolenia na budowę lub dokonanie  zgłoszenia wykonywanych robót ( jeżeli dotyczy); dostawę i montaż urządzeń i elementów instalacji; przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową; uruchomienie i instruktaż; przygotowanie wniosku o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu w imieniu mieszkańca – jeśli dotyczy; zgłoszenie urządzeń do właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatacje wraz z uzyskaniem decyzji na eksploatacje w imieniu mieszkańca – jeśli dotyczy; wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; przygotowanie i złożenie wniosku o zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych do właściwego PINB w imieniu mieszkańca.

Przewiduje się 10  instalacji kotłów na gaz ziemny.

W dniu 18.12.2020r. została podpisana umowa  z Wykonawcą na Dostawę i montaż wraz zaprojektowaniem instalacji kotłów na gaz płynny w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna  - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia”. Wykonawcą jest firma Ergo Ekologia Sp. z o.o., ul. K.Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa.

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowych;  demontaż istniejącego kotła c.o. i zasobnika c.w.u.; uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę / zgłoszenie robót budowlanych;  dostawę i montaż urządzeń i elementów instalacji; przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową;  uruchomienie i instruktaż;  

przygotowanie wniosku o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu w imieniu mieszkańca;  zgłoszenie urządzeń do właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatacje wraz z uzyskaniem decyzji na eksploatacje w imieniu mieszkańca;  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; przygotowanie i złożenie wniosku o zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych do właściwego PINB w imieniu mieszkańca

Przewiduje się 18  instalacji kotłów na gaz płynny.

 

 

 

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 4 =
Link
1 + 4 =