• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Aktualności

"GOSPODARKA NISKOEMISYJNA - WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE LUBOCHNIA"

logotyp_EFRR_KOLOR_PL

                                                           
W dniu 11.02.2022r. rozpoczęto czynności odbiorowe a w dniu 25.02.2022r. zakończono czynności odbiorowe zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji kotłów na gaz płynny” oraz „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji kotłów na gaz ziemny” w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia”.

Wykonawca zamontował 18 instalacji kotłów na gaz płynny w tym: 
- 13 instalacji o mocy kotła 24 kW;
- 2 instalacje o mocy kotła 28 kW;
- 2 instalacje o mocy kotła 30kW;
- 1 instalacja o mocy kotła 34 kW.

Wykonawca zamontował 10 instalacji kotłów na gaz ziemny w tym:
- 4 instalacje o mocy kotła 24 kW;
- 3 instalacje o mocy kotła 28 kW;
- 3 instalacje o mocy kotła 30kW;

                                                                                              www.mapadotacji.gov.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 3 =
Link
2 + 3 =