• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBOCHNIA

roboty drogowe

Dotyczy: Rozbudowy drogi gminnej nr 116262E (ul. Bogusławskiego, Plac Władysława Jagiełły) w miejscowości Lubochnia Dworska.

W dniach 5-6.11.2022 r. (najbliższa sobota i niedziela), na skrzyżowaniu ulic: Tomaszowska, Łódzka, Bogusławskiego oraz skrzyżowaniu ulic: Zapłotnia i Tomaszowska planowane jest prowadzenie robót bitumicznych związanych z wykonaniem ostatniej warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni. Prace bitumiczne wymagają całkowitego wyłączenia z ruchu wszelkich pojazdów.  
Prosimy o omijanie terenu robót poprzez korzystanie z alternatywnych tras przejazdu oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania i zachowanie szczególnej ostrożności.
Jednocześnie informujemy, że planowany termin prowadzenia prac może zostać przesunięty w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak: ujemna temperatura, ciągłe i intensywne opady, silny wiatr. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych i rezygnacji z prowadzenia robót, przejazd przez teren budowy będzie możliwy na dotychczasowych zasadach.

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 1 =
Link
9 + 1 =