• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBOCHNIA

Lubochnia, dnia 07.03.2023 r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBOCHNIA


SZANOWNI MIESZKAŃCY,
Uprzejmie informujemy, iż odpady komunalne winny być wystawiane w pojemnikach firmowych należących do firmy odbierającej odpady komunalne (aktualnie są to pojemniki firmy HAK, które są dzierżawione przez firmę odbierającą odpady)
Mając na uwadze powyższe, w przypadku wystawiania odpadów komunalnych w pojemnikach prywatnych lub innych niż wskazane powyżej, Gmina Lubochnia nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika.

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 9 =
Link
8 + 9 =