• UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Polski  Ład

Dotyczy: Rozbudowy drogi gminnej nr 116262E (ul. Bogusławskiego, Plac Władysława Jagiełły) w miejscowości Lubochnia Dworska.

W dniu 04.04.2022 r. nastąpiło podpisanie umowy oraz przekazanie terenu i placu budowy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul. Bogusławskiego, Plac Władysława Jagiełły) w miejscowości Lubochnia Dworska”. Zakres robót obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic: Tomaszowska, Łódzka, Plac Władysława Jagiełły oraz przebudowę ulicy Bogusławskiego do wysokości budynku Biblioteki Publicznej. Wkrótce rozpoczną się roboty budowlane oraz zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zakres planowanych robót oraz projektowanych rozwiązań jest duży i wysoce skomplikowany. W związku z powyższym należy spodziewać się znacznych utrudnień w ruchu drogowym w tym czasowych ograniczeń w możliwości wjazdów i wyjazdów z przyległych do dróg, posesji i obiektów (użyteczności publicznej, handlowych, usługowych itp.). Planowany termin zakończenia robót to styczeń 2023 r. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
Jednocześnie zalecamy przedsiębiorcom:
• poinformowanie dostawców towarów, kontrahentów itp. o utrudnieniach w ruchu drogowym oraz o ile to będzie możliwe wskazanie alternatywnej trasy dojazdu z pominięciem terenu budowy;
• informowanie klientów o możliwości korzystania z istniejących i ogólnodostępnych parkingów bez konieczności wjazdu na przebudowywane skrzyżowanie tzn. parkingu przy „Parku w Lubochni” z wjazdami od ul. Zapłotniej, parkingu przy budynku wiaty w „Centrum Lubochni” z wjazdami od ul. Tomaszowskiej i ul. Bogusławskiego, parkingu na ul. Łódzkiej;
• organizację dostaw (odbiorów) towarów z wykorzystaniem pojazdów o mniejszych gabarytach (przejazd dużych pojazdów ciężarowych przez teren budowy może okazać się czasowo niemożliwy);
• w razie konieczności przejazdu przez odcinek drogi (skrzyżowania) czasowo wyłączonych całkowicie z ruchu, wcześniejszego uzgodnienia przejazdu przez teren budowy z przedstawicielem Wykonawcy (kierownikiem budowy, kierownikiem robót lub osobą bezpośrednio nadzorującą roboty budowlane).
Zastosowanie się do powyższych zaleceń może w znaczący sposób usprawnić i skrócić czas prowadzenia robót a co najważniejsze, zredukuje i zapobiegnie powstawaniu zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych i wypadkowych.

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 4 =
Link
4 + 4 =