• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Informacja dotycząca bonifikaty z tytułu niedotrzymania przez dostawcę parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Informacja dotyczy mieszkańców posesji zaopatrywanych w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubochni

Wójt Gminy Lubochnia informuje, iż od 1 lutego 2023 roku można składać wnioski o udzielenie bonifikaty z tytułu niedotrzymania przez dostawcę parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres od 2 września 2022 roku do 7 grudnia 2022 roku. Bonifikata, po złożeniu wniosku, naliczana będzie z bieżących faktur za dostawę wody.
Wnioski można pobrać na stronie internetowej gminy, w Urzędzie Gminy
w Lubochni (punkt obsługi interesanta lub pokój nr 9) albo bezpośrednio od inkasenta podczas odczytu wodomierza.
                                                             

Z poważaniem  


Piotr Majchrowski
Wójt gminy Lubochnia

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 6 =
Link
5 + 6 =