• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Informacja "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

belka MRiPS

Gmina Lubochnia przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubochni w związku z planowaną realizacją w 2023 roku ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - Moduł II, przeprowadza lokalną diagnozę potrzeb i ogłasza nabór uczestników do w/w Programu.
Z programu mogą skorzystać seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach programu zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem całodobowej zdalnej usługi teleopieki.
W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie przycisku alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z centrum teleopieki.

Udział w programie jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni pokój numer 2 i pokój numer 12 lub poprzez kontakt telefoniczny pod wskazane poniżej numery telefonów, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30:

  1. Justyna Pająk - telefon 44 710 35 10 wewnętrzny 66 lub 515 720 309;
  2. Jolanta Janeczek - telefon 44 710 35 10 wewnętrzny 65 lub 500 823 253;
  3. Anna Smolec - telefon 44 710 35 10 wewnętrzny 65 lub 500 823 253.

Zapisy przyjmowane będą do dnia 25 maja 2023r.
Lista osób objętych wsparciem uzależniona będzie od wysokości środków finansowych pozyskanych na ten cel.


SERDECZENIE ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE!

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 5 =
Link
8 + 5 =