• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Infrastruktura sportowa Plus - Budowa skateparku w m. Nowy Glinnik-Osiedle

Tablica łódzkie wspiera sport

Budowa skateparku w m. Nowy Glinnik-Osiedle

W dniu 12 lipca 2021 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego p. Zbigniewa Ziębę i Zastępcę Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki p. Sławomira Piętakiewicza umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”. Przyznana dotacja w kwocie 50.000,00 zł przeznaczona zostanie na realizację inwestycji pn.: „Budowa skateparku w m. Nowy Glinnik – Osiedle”.
W dniu 14 lipca 2021 r. podpisana została z firmą „Bullait” Andrzej Ciuchta z Elbląga umowa na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 3 miesiące od podpisania umowy. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
1. Wykonanie płyty betonowej o powierzchni 348 m2.
2. Montaż gotowych przeszkód skateparku i elementów małej architektury: bank ramp 1 szt., ławka 1 szt., funbox+disaster rail and box 1 szt., poręcz prosta mała 1 szt., qater pipe 1 szt., ławka z oparciem 2 szt., kosz 1 szt., regulamin skateparku 1 szt.
3. Wykonanie humusowania i obsiania trawą strefy bezpieczeństwa oraz terenu przyległego.
Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu zainteresowania skateboardingiem oraz promowania aktywnego stylu życia. Wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa poprzez możliwość uprawiania tego sportu w profesjonalnym, specjalnie do tego przygotowanym miejscu. Ponadto zwiększona dostępność mieszkańców do bazy rekreacyjno-sportowej wpłynie pozytywnie na rozwój i promocję aktywnego spędzania wolnego czasu oraz będzie sprzyjała większej integracji społecznej.

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 3 =
Link
7 + 3 =