• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Infrastruktura sportowa Plus - edycja 2022 w miejscowości Glinnik

Tablica 2022 łódzkie wspiera sport

Budowa bieżni i skoczni w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku

W dniu 18 lipca 2022 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego p. Zbigniewa Ziębę i Dyrektora Departamentu Sportu i Edukacji p. Damiana Kunert umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”. Przyznana dotacja w kwocie 100.000,00 zł przeznaczona zostanie na realizację inwestycji pn.: „Budowa bieżni i skoczni w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku”.
W dniu 5 lipca 2022 r. podpisana została z firmą NAKAL Sp. z o.o. z Nowego Miasta nad Pilicą umowa na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 60 dni od podpisania umowy. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.:
1. Wykonanie bieżni dwutorowej o długości 60 m wraz ze strefą startu o długości 2 m i strefą zatrzymania o długości 4 m.
2. Wykonanie bieżni o długości 35 m wraz ze strefą startu o długości 4 m oraz skocznią w dal.
3. Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej, przy bieżniach i skoczni w dal.
4. Humusowanie terenu wraz z obsianiem trawą.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poszerzenia oferty nauczania wychowania fizycznego wśród dzieci i młodzieży, jak również spopularyzowania uprawiania dyscyplin sportowych, tj. biegi i skoki w dal. Wpłynie ponadto na pozytywne kształtowanie sprawności fizycznej i umysłowej oraz na wyrabianie w sobie pozytywnych cech charakteru, poprzez możliwość uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 5 =
Link
7 + 5 =