Infrastruktura sportowa Plus - edycja 2022 zakończenie robót budowlanych w miejscowości Glinnik

Zdjęcie 1 bieżnia

                              
Zakończenie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. Budowa bieżni i skoczni w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku

W dniu 1 września 2022 r. podpisany został protokół odbioru końcowego zrealizowanych robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa bieżni i skoczni w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku”, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 197.786,44 zł brutto, w tym dotacja celowa w kwocie 100.000,00 zł. Wykonawcą była firma NAKAL Sp. z o.o. z Nowego Miasta nad Pilicą.
W ramach zrealizowanego zakresu rzeczowego wykonano m.in.:
1. Wykonanie bieżni dwutorowej o długości 60 m wraz ze strefą startu o długości 2 m i strefą zatrzymania o długości 4 m.
2. Wykonanie bieżni o długości 35 m wraz ze strefą startu o długości 4 m oraz skocznią w dal.
3. Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej, przy bieżniach i skoczni w dal.
4. Humusowanie terenu wraz z obsianiem trawą.

Inwestycja oznakowana została tablicą informacyjną, której wykonawcą była firma Studio Reklamy KUMART Łukasz Muszyński z Tomaszowa Mazowieckiego.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poszerzenia oferty nauczania wychowania fizycznego wśród dzieci i młodzieży, jak również spopularyzowania uprawiania dyscyplin sportowych, tj. biegi i skoki w dal. Wpłynie ponadto na pozytywne kształtowanie sprawności fizycznej i umysłowej oraz na wyrabianie w sobie pozytywnych cech charakteru, poprzez możliwość uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 2 =
Link
5 + 2 =