• UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty

Konkurs dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów - Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)

Konkurs dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów - Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)


                                           
Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 30.03.2021r. ogłosił Konkurs dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków: od 30.04.2021r. r. do 21.05.2021r. W dniu 21.05.2021r. Gmina Lubochnia złożyła wniosek dotyczący w/w konkursu.
Gmina Lubochnia ubiega się o dofinansowanie z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, projektu związanego z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii oraz montażem instalacji wykorzystujących biomasę. Maksymalny poziom dofinansowania w ramach konkursu wynosi 85%. Minimalny udział wkładu własnego Wnioskodawcy wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz 100% wydatków niekwalifikowalnych projektu.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: czerwiec 2022r. Projekty muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca 2023r.( zgodnie z kryterium formalnym „Realizacja projektu zakończy się do 30.06.2023r.). Nabór wniosków do dofinansowania następuje w trybie konkursu zamkniętego.

 
       www.mapadotacji.gov.pl 

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 8 =
Link
1 + 8 =