• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

Laboratoria przyszłości

logo-Laboratoria_Przyszłości_poziom_kolor

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wspólną misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Lubochnia znalazły się wśród beneficjentów programu.  Szkoły otrzymały wsparcie finansowe w łącznej kwocie 197 400,00 zł:

  •  Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Lubochni – 167 400,00 zł;
  •  Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku – 30 000,00 zł.
W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i  rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
Środki zostały wykorzystane na zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowego z katalogu wyposażenia programu opracowanego przez MEiN. Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą:
  • drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.);
  • mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami;
  • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.);
  • stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 3 =
Link
7 + 3 =