• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Nabór wniosków na odbiór folii rolniczych w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

sprzet-rolniczy-keltec032018-1-1628161944

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

    Szanowni Mieszkańcy,
Uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, natomiast ostatecznymi odbiorcami dofinansowania będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.
Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Lubochnia w/w odpadów.
W przypadku dużego zainteresowania programem Gmina Lubochnia złoży wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW.
W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Lubochnia, zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać wniosek o odbiór w/w odpadów do 17.03.2023 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubochnia. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy (pokój nr 9) oraz na stronie internetowej Urzędu.
Jednocześnie pragnę nadmienić, iż realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Lubochnia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W przypadku nieotrzymania przez Gminę Lubochnia dotacji na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie zostanie zrealizowane.
Wójt Gminy Lubochnia
Piotr Majchrowski

Lubochnia Dworska, 22.02.2023 r.
Informacja o programie dostępna jest na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/usuwanie-folii-rolniczych-i-innych-odpadow-pochodzacych-z-dzialalnosci-rolniczej-2021

Osoby upoważnione do kontaktu:
Anna Lis – Podinspektor ds. gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku –
nr tel. 44 710-35-10 wew. 35, pokój nr 9

Do pobrania

wzór wniosku 0.03mb
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 7 =
Link
8 + 7 =