• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2023 r. trwa do 10 marca 2023 r.

usuwanie-azbestu-2011

Szanowni Mieszkańcy

          Wójt Gminy Lubochnia informuje, że do dnia 10 marca 2023 roku w Urzędzie Gminy Lubochnia  przyjmowane są wnioski od mieszkańców dotyczące bezpłatnego usunięcia wyrobów zawierających azbest w 2023 roku. Wniosek może dotyczyć demontażu i odbioru albo samego odbioru wcześniej zdemontowanych wyrobów azbestowych. Jednocześnie informuję, iż realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Lubochnia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
          Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej urzędu oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w Punkcie informacyjnym (po prawej stronie od wejścia głównego) oraz w pok. nr 1.
Proszę o podanie we wniosku powierzchni dachu w m2, z której pokrycie azbestowe zostało albo ma  zostać zdemontowane.
W przypadku wniosku na demontaż i odbiór azbestu, który w momencie składania wniosku jest jeszcze na dachu, zgodnie z przepisami  prawa budowlanego wnioskodawca ma obowiązek zgłosić planowaną wymianę pokrycia dachowego w Wydziale  Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, 97 - 200 Tomaszów Maz.  Kopię dokonanego zgłoszenia z pieczątką starostwa lub wydane przez starostwo zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu należy załączyć do wniosku  o usunięcie wyrobów azbestowych (dotyczy  tylko wniosków obejmujących jeszcze  nie zdemontowane pokrycie dachowe).
Wnioski o usunięcie wyrobów azbestowych należy składać w Urzędzie Gminy Lubochnia w Punkcie informacyjnym lub w pokoju nr 1.
W związku z uruchomieniem jesienią ubiegłego roku programu dopłat na wyminę poszycia dachowego zawierającego azbest na budynkach gospodarczych dla rolników spełniających określone warunki, realizowanego przez ARiMR, przypominam, że wcześniejsze złożenie w urzędzie zgłoszenia na druku ARiMR, stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie dotacji, nie zwalnia z obowiązku złożenia wniosku o demontaż/usunięcie na dotychczasowym formularzu, kierowanym do Wójta Gminy Lubochnia (jeśli prace mają zostać wykonane w roku bieżącym).    
W przypadku pytań dotyczących wypełnienia wniosku zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 44 710 35 10, wew. 42.

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 1 =
Link
9 + 1 =