• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

NIEMOC RODZI PRZEMOC

stock-photo-symbol-family-protection-general-agent

Zadanie publiczne „Niemoc rodzi przemoc”
jest współfinansowane z dotacji otrzymanej od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

ZAPROSZENIE


Gmina Lubochnia we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubochni w związku realizacją zadania publicznego:

NIEMOC RODZI PRZEMOC


w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2023


zaprasza mieszkańców Gminy Lubochnia w dniu 2 października 2023 roku na godzinę 17:20
do sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Lubochni przy ul. Tomaszowskiej 2
na spotkanie edukacyjne, które poprowadzi Sędzia Anna Maria Wesołowska
o tematyce „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”


Wszelkie informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 44 710 30 66


Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 4 =
Link
4 + 4 =