• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

Nocne manewry zgrywające Jednostki OSP z 25 Batalionem Logistycznym w Tomaszowie Maz.

R4S08627

Nocne manewry zgrywające Jednostki OSP z 25 Batalionem Logistycznym w Tomaszowie Maz.

W dniu 09 września 2023r. o godz. 23:00 odbyły się nocne manewry zgrywające jednostki OSP z terenu Gminy Lubochnia z 25 Batalionem Logistycznym w Tomaszowie Maz. 
Założenia organizacyjne:

 1. Zderzenie dwóch samochodów osobowych, jeden z pojazdów przewoził terraria z pająkami, alkohol, pakunki ( przemyt), Samochód osobowy  wymaga użycia sprzętu hydraulicznego w celu uwolnienia poszkodowanych z jego wnętrza. Widoczne zadymienie, płomienie wydobywające się spod samochodu, przymus wcześniejszego rozwinięcia przez Strażaków linii szybkiego natarcia.
 2. Na całość zdarzenia najeżdża kolumna Wojska Polskiego wraz z Grupą Zabezpieczenia Medycznego. W związku z brakiem wystarczających sił i środków na miejscu w postaci OSP, do pomocy zostają zadysponowani Żołnierze. Ich zadaniem jest pomoc jednostkom OSP w udzielaniu pomocy poszkodowanym.
 3. Drugi pojazd przewozi zbiorniki z ADR. W wyniku rozszczelnienia zostają poparzone osoby, a zbiorniki grożą wybuchem, działania wymagają odpowiedniego chłodzenia oraz zabezpieczenia.
 4. W trakcie przebiegu akcji ratowniczej zostaje znaleziony rower, ranny rowerzysta znajduje się w znacznej odległości od niego.
 5. Podczas przebiegu działań dochodzi do incydentu próby kradzieży/kradzieży sprzętu przewożonego przez kolumnę wojskową. Żołnierze samodzielnie muszą zapobiec temu oraz wdrożyć odpowiednie procedury.
 6. Po opanowaniu sytuacji, Ratujący  mają za zadanie przekazać zabezpieczonych Poszkodowanych, wraz z wypełnionymi kartami kwalifikowanej pierwszej pomocy, do wyznaczonego punktu. Po przekazaniu ostatniego poszkodowanego oraz ustabilizowaniu miejsca zdarzenia, dojdzie do zakończenia działań.
 7. Ostatnim punktem manewrów będzie omówienie wszystkich aspektów działań, wyszczególnienie dobrych oraz słabych stron akcji ratowniczej a także skonstruowanie wniosków dotyczących współpracy służb w przyszłości i refleksja nad procedurami lub ich brakiem.

Cele manewrów:
 1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w warunkach terenowych oraz nocnych.
 2. Doskonalenie umiejętności pracy w trudnych warunkach, pod wpływem stresu oraz niesprzyjających czynników zewnętrznych.
 3. Doskonalenie oraz wypracowywanie współpracy pomiędzy różnymi formacjami (tutaj Jednostki OSP oraz Wojsko), które na co dzień rzadko mają możliwość razem pracować.
 4. Opracowywanie wspólnych strategii działań przy możliwie najmniej korzystnych warunkach.
 5. Refleksja nad procedurami, ich brakiem oraz koniecznością tworzenia nowych.
 6. Ćwiczenie współpracy oraz komunikacji między formacjami, tak, by akcja przebiegała jak najsprawniej i najkorzystniej dla poszkodowanych.
 7. Doskonalenie działań w sytuacjach szczególnych, tutaj pożar, zakleszczenie pojazdu, zaginięcie w trudnym terenie, próba kradzieży, materiały wybuchowe i inne.
 8. Doskonalenie utrzymywania łączności pomiędzy Dowodzącymi na miejscu zdarzenia a poszczególnymi służbami.
Bardzo dziękujemy Firmie COGNITO RESCUE za przeprowadzenie profesjonalnych ćwiczeń.
Dziękujemy również firmie MOTO-ROZPĘD za udostępnienie dwóch pojazdów na ćwiczenia.

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 9 =
Link
9 + 9 =