• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Nowe miejsce rekreacji dla dzieci i dorosłych w Henrykowie

Rekreacja Henrykow 3.jpg

Kolejne w gminie Lubochnia miejsce rekreacji i wypoczynku, tym razem w miejscowości Henryków.

Nowe miejsce rekreacji dla dzieci i dorosłych w Henrykowie

Kolejne w gminie Lubochnia miejsce rekreacji i wypoczynku, tym razem w miejscowości Henryków. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rekreacja Henrykow 1

Rekreacja Henrykow 2

Rekreacja Henrykow 3

Rekreacja Henrykow 4

Rekreacja Henrykow 5

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 9 =
Link
4 + 9 =