Aktualności

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy w Lubochni

DSC_7499.jpg

W dniu 30 września br. odbyło się uroczyste przekazanie strażakom i poświęcenie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego marki MAN TGM 18.340 z napędem 4x4.

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy w Lubochni

W dniu 30 września br. odbyło się uroczyste przekazanie strażakom i poświęcenie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego marki MAN TGM 18.340 z napędem 4x4. Zakup nowego wozu strażackiego był możliwy dzięki dofinansowaniu jakie Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 685.835,00 zł. Całkowity koszt zakupu wyniósł 922 500,00 zł. Na uroczystości obecny był pan Dariusz Klimczak - wicemarszałek Województwa Łódzkiego na ręce którego Wójt Gminy Lubochnia – Tadeusz Józwik złożył podziękowania dla Województwa Łódzkiego za udzielone wsparcie finansowe. W uroczystości wzięła udział Pani Elżbieta Radziszewska – poseł na sejm RP oraz przedstawiciele powiatu i gminy. Obecni byli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Powiatowego OSP, Nadleśnictwa Spała, przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy i sąsiednich. Kluczyki do nowego samochodu przekazał wicemarszałek województwa pan Dariusz Klimczak, a odebrali je naczelnik OSP Lubochnia Tomasz Grad oraz Wiktor Grad. Auto zostało poświęcone przez proboszcza parafii Lubochnia – Tomasza Bojanowskiego.

Podczas uroczystości wręczono strażackie odznaczenia zasłużonym druhom. Decyzją wójta gminy Tadeusza Józwika, za wkład w rozwój jednostki OSP Lubochnia Krzyżem Koronnym odznaczony został dh Tadeusz Mocarski, kapelmistrz orkiestry. Zarząd oddziału Województwa Związku OSP RP przyznał medale za Zasługi dla Pożarnictwa: złote druhom: Władysławowi Gradowi i Bogdanowi Dzwonkowskiemu, srebrny druhowi Janowi Wójciakowi, brązowe druhom: Marcinowi Nowakowi i Marcinowi Kowalikowi. Odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali: złote: Aleksandra Cabała i Magdalena Kotynia, brązowe: Mateusz Moczarski, Jakub Nowak i Grzegorz Cukier. Odznakami Strażak Wzorowy zostali wyróżnieni: Szymon Dzwonkowski, Paulina Lambert, Szymon Goljat, Jakub Przybyłek i Jakub Świech. Medalem Na Straży został odznaczony – druh Andrzej Jóźwik, prezes OSP w Lubochni.

 

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 8 =
Link
1 + 8 =