• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 141 w Lubochni Dworskiej - Wybory do Izb Rolniczych 2023 rok

Plakat 2023

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 141 w Lubochni Dworskiej z dnia 4 września 2023 roku

Na podstawie §14 ust.3 Uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 141 w Lubochni Dworskiej zawiadamia członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, że w okręgu wyborczym Nr 141 w Gminie Lubochnia, w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym, głosowania nie przeprowadza się. Za wybranych członków Rady Powiatowej Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów:
1. DAWID MICHAŁ BĄBOS, OKRĘG WYBORCZY NR 141, GMINA LUBOCHNIA.
2. MIROSŁAW PIOTR MAJCHROWSKI, OKRĘG WYBORCZY NR 141, GMINA LUBOCHNIA
.


                                                                                                                      Przewodniczący Komisji Okręgowej Nr 141
                                                                                                                             /-/ Tomasz Sebastian Szczepański

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 7 =
Link
4 + 7 =