• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Ogłoszenie o naborze - Podejmowanie działalności gospodarczej

images

Ogłoszenie o naborze - Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków: od dnia 24.03.2023 r. do dnia 14.04.2023 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 14.00)
Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie Dolina Pilicy ul. św. Antoniego 55 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Zakres tematyczny operacji:
• Podejmowanie działalności gospodarczej
Więcej informacji w załączniku poniżej.

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 6 =
Link
4 + 6 =