• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Ogłoszenie o naborze - Podejmowanie działalności gospodarczej

images

Ogłoszenie o naborze - Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków: od dnia 24.03.2023 r. do dnia 14.04.2023 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 14.00)
Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie Dolina Pilicy ul. św. Antoniego 55 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Zakres tematyczny operacji:
• Podejmowanie działalności gospodarczej
Więcej informacji w załączniku poniżej.

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 9 =
Link
8 + 9 =