Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych

wegiel

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2236; z 2023 r. poz. 877) Gmina Lubochnia informuje, że przystępuje do sprzedaży końcowej węgla, w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Termin składania wniosków na zakup węgla: od 11 maja do 30 czerwca 2023 roku.

WAŻNE: Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży końcowej wynosi:

  1. 15 ton ekogroszku
  2.   9 ton orzecha
  3. 16 ton  kostki.
Cena za 1 tonę węgla wynosi 1850,00 zł. brutto.

Sprzedaż końcowa odbywać się będzie do dnia 31 lipca 2023 roku lub do wyczerpania zapasów.

Do sprzedaży końcowej nie stosuje się żadnych ograniczeń ilościowych, co oznacza, że  każdy mieszkaniec niezależnie od wcześniej dokonanych zakupów węgla może nabyć  dodatkową ilość. Jednocześnie w dalszym ciągu obowiązuje zasada, iż do zakupu preferencyjnego paliwa stałego uprawnieni są członkowie gospodarstwa domowego, którym wypłacony został dodatek węglowy.

W przypadku zakupu paliwa stałego przez osoby z innych gmin, sprzedaż końcowa nastąpi wyłącznie po przedłożeniu zaświadczenia uzyskanego z własnej gminy potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego wnioskodawcy dodatku węglowego

Wniosek o zakup preferencyjny węgla złożony przed 11 maja 2023 r., pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski będzie można składać:
  1. Osobiście w Urzędzie Gminy Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta (parter) w dniach i godzinach pracy Urzędu lub;
  2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na skrzynkę podawczą ePUAP  Urzędu Gminy Lubochnia  za pomocą usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla umieszczone są na stronie BIP Urzędu Gminy Lubochnia.
Druki wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego są dostępne także w Biurze  Obsługi Interesanta.

   Wójt
/-/ Piotr Majchrowski

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 5 =
Link
3 + 5 =