• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''

konkurs

Zarząd Gminny ZOSP RP w Lubochni zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Zapobiegajmy pożarom’’. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalnego, a także  w ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej itp.

Tematyka pracy: Tematyka pracy obejmuje udział straży pożarnej w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego,  a także udział w ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej itp.
Uczestnicy:
I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klas I – IV
III grupa – szkoły podstawowe klas V-VIII
IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
V grupa – osoby dorosłe
Format pracy: Dowolny
Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r. w niżej wybranym miejscu:

  1. Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno – Przedszkolny w Lubochni bądź Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku,
  2. Publiczne Przedszkole nr. 1 w Lubochni
  3. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubochni
  4. Urząd Gminy Lubochnia
Osobami do kontaktu są:
  • Michał Kopeć – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Lubochni, nr. tel: 607 894 339
  • Paulina Lambert – Podinspektor ds. obronnych i p.poż Nr. tel: 502 002 128
Praca, która nie będzie posiadała metryczki bądź zostanie złożona po terminie zostanie odrzucona.

Do pobrania

metryczka 0.02mb
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 9 =
Link
5 + 9 =