• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''

konkurs

Zarząd Gminny ZOSP RP w Lubochni zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Zapobiegajmy pożarom’’. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalnego, a także  w ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej itp.

Tematyka pracy: Tematyka pracy obejmuje udział straży pożarnej w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego,  a także udział w ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej itp.
Uczestnicy:
I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klas I – IV
III grupa – szkoły podstawowe klas V-VIII
IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
V grupa – osoby dorosłe
Format pracy: Dowolny
Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 13.12.2022r. w niżej wybranym miejscu:

  1. Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno – Przedszkolny w Lubochni bądź Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku,
  2. Publiczne Przedszkole nr. 1 w Lubochni
  3. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubochni
  4. Urząd Gminy Lubochnia
Osobami do kontaktu są:
  • Michał Kopeć – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Lubochni, nr. tel: 607 894 339
  • Paulina Lambert – Podinspektor ds. obronnych i p.poż Nr. tel: 502 002 128
Praca, która nie będzie posiadała metryczki bądź zostanie złożona po terminie zostanie odrzucona.

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 1 =
Link
8 + 1 =