• UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ,, Zapobiegajmy pożarom''

konkursplastyczny_12.2020-770x513

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ,, Zapobiegajmy pożarom''

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubochni zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Zapobiegajmy pożarom’’. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalnego, a także  w ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej itp. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp. Nie przewiduje się przyjmowania i oceny innych prac przestrzennych ani zbiorowych.  Format pracy – dowolny.
Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 03.12.2021r. w niżej wybranym miejscu:
  1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lubochni, Przedszkole w Lubochni bądź Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinnik
  2. Urząd Gminy Lubochnia – prace należy przekazać do Pani Pauliny Lambert.
  3. Bezpośrednio do Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego w Lubochni po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Osobami do kontaktu są:
  1. Michał Kopeć – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Lubochni, nr. tel: 607 894 339
  2. Paulina Lambert – Podinspektor ds. obronnych i p.poż nr. tel: 502 002 128

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych:
I grupa – przedszkola,
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV,
III grupa – szkoły podstawowe klasy V – VIII,
IV grupa  - szkoły ponadpodstawowe,
V grupa – osoby dorosłe.

Każda osoba może samodzielnie wykonać i dostarczyć na konkurs od 1 do 3 prac planistycznych, które na odwrocie powinny być opatrzone czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia ( załącznik nr. 1 do regulaminu).

 

Praca, która nie będzie posiadała metryczki bądź zostanie złożona po terminie zostanie odrzucona.

Do pobrania

metryczka 0.02mb
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 6 =
Link
7 + 6 =