Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia

Gmina Lubochnia od 1 września 2016 realizuje Projekt pn.: „Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia”. Realizacja projektu potrwa do 31 sierpnia 2017.

LOGO FERR PL EFS pl

Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia

Gmina Lubochnia od 1 września 2016 realizuje Projekt pn.: „Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia”. Realizacja projektu potrwa do 31 sierpnia 2017. Wartość ogólna projektu wynosi 463 837,75 zł z czego 394 260,75 zł dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

1. Od 1 września 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni funkcjonuje nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci w wieku 3 lat. Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6.45-16.00. Zajęcia dla 3-latków będą realizowane do końca sierpnia 2017 roku. Dzieci nieodpłatnie uczestniczą w zajęciach, każdego dnia otrzymują pełne wyżywienie składające się z I i II śniadania, dwudaniowego obiadu oraz podwieczorku. Otrzymały także podręczniki do podstawy programowej. Dzięki projektowi została wyremontowana sala dydaktyczna dla 3-latków, łazienka oraz szatnia. Sala oraz szatnia zostały wyposażone w nowe meble. Zakupione zostały zabawki do sali i ogrodu, przybory i pomoce dydaktyczne a także sprzęt ITC (aparat fotograficzny, radio CD, odtwarzacz DVD, tablica multimedialna, laptop i drukarka, projektor wraz z ekranem).

2. Rozszerzono również ofertę edukacyjną o dodatkowe zajęcia dla wszystkich przedszkolaków.

 • wszystkie grupy przedszkolaków uczęszczają na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 1 godz./tyg. dla grup 5 i 6-latków, oraz 2 godz./tyg. dla grup 3 i 4-latków,
 • dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (19 dzieci) uczęszczają na zajęcia z psychologiem 1 godz./tyg. w małych, 3-osobowych grupach,
 • dzieci z zaburzeniami wymowy (44 dzieci) uczęszczają na zajęcia z logopedą 1 godz./tyg. w małych 3-osobowych grupach,
 • dziecko z niepełnosprawnością oprócz gimnastyki korekcyjnej uczęszcza na:
  • zajęcia z logopedą (2 godz./tyg.),
  • zajęcia z psychologiem (1 godz./tyg.),
  • zajęcia z muzykoterapii (1 godz./tyg.),
  • zajęcia z arteterapii (1 godz./tyg.),
  • zajęcia kompensacyjno-korekcyjne (1 godz./tyg.).W ramach projektu zostały również zakupione niezbędne przybory i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych.

3. Do prowadzenia zajęć w grupie 3-latków zatrudniono 2 nauczycieli w wymiarze 1,5 etatu, pomoc nauczyciela (1 etat), sprzątaczkę (1/4 etatu). Zatrudniono także logopedę (18/40 etatu) i psychologa (9/40 etatu). Pozostałe zajęcia dodatkowe prowadzą nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni na podstawie przydzielonych dodatkowych godzin.

4. Wsparciem objęto także 3 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni, którzy od 1 października doskonalą swoje umiejętności na studiach podyplomowych.

20161104 115907

20161104 115940

20161104 115950

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 6 =
Link
8 + 6 =