• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia - realizacja

Z dniem 30 czerwca 2017r. zakończył się etap Projektu pn.: „Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia” realizowanego przez Gminę Lubochnia od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017

Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia - realizacja

Z dniem 30 czerwca 2017r. zakończył się etap Projektu pn.: „Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia” realizowanego przez Gminę Lubochnia od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017. Wartość ogólna projektu wynosi 463 837,75 zł z czego 394 260,75 zł dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 • W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni przez cały rok szkolny 2016/217 oraz wakacje funkcjonuje nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci w wieku 3 lat. Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6.45-16.00. Dzieci nieodpłatnie uczestniczą w zajęciach, każdego dnia otrzymują pełne wyżywienie. Zajęcia dla 3-latków są realizowane również podczas wakacji tj. do końca sierpnia 2017 roku.
 • Wszystkie grupy przedszkolaków w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczały na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – łącznie zrealizowano 440 godz. (165 godz. w rok 2016 oraz 275 godz. w roku 2017) dla 185 uczestników.
 • Dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej brały udział w zajęciach z psychologiem, łącznie zrealizowano 320 godz. (120 godz. rok 2016 oraz 200 godz. rok 2017) dla 19 uczestników.
 • Dzieci z zaburzeniami wymowy uczęszczały na zajęcia z logopedą, łącznie zrealizowano 640 godz. (240 godz. rok 2016 oraz 400 godz. rok 2017) dla 44 uczestników.
 • Dziecko z niepełnosprawnością oprócz gimnastyki korekcyjnej uczęszczało na:
  • zajęcia z logopedą - łącznie 80 godz. (30 godz. rok 2016 oraz 50 godz. rok 2017),
  • zajęcia z psychologiem - łącznie 40 godz. (15 godz. rok 2016 oraz 25 godz. rok 2017),
  • zajęcia z muzykoterapii – łącznie 40 godz. (15 godz. rok 2016 oraz 25 godz. rok 2017),
  • zajęcia z arteterapii - 40 godz. łącznie (15 godz. rok 2016 oraz 25 godz. rok 2017),
  • zajęcia kompensacyjno-korekcyjne – łącznie 80 godz. (30 godz. rok 2016 oraz 50 godz. rok 2017).
 • 3 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni w ramach realizowanego projektu ukończyło studia podyplomowe na kierunkach: Terapia pedagogiczna, Nauczanie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, Wczesne i cało życiowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera.

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 7 =
Link
2 + 7 =