• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Podpisanie umów z wykonawcą na realizację zadań drogowych.

DSC_0884

                         
17 kwietnia 2023 r. miało miejsce podpisanie umów z wykonawcą na realizację zadań drogowych.
                                   

Łączna wartość realizowanych zadań wyniesie 14,84 mln zł:
1. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia-Żelechlinek na terenie Gminy Lubochnia” wartość zadania: 4 853 001,10 zł,
2. Budowa drogi w miejscowości Henryków wartość zadania: 1 210 000,00 zł,
3. Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w miejscowościach Lubochnia i Lubochnia Górki wartość zadania wyniesie: 8 435 930,81 zł,
4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze wewnętrznej w miejscowości Lubochnia wartość zadania wyniesie: 258 650,00 zł.

Wartość pozyskanych środków zewnętrznych to prawie 14 mln zł:
1. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład 9 999 048,00 zł,
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich UM WŁ – 3 497 138,00 zł,
3. Powiat Tomaszowski – 500 000, 00 zł,
4. Gminy Lubochnia – pozostałe środki.
Realizacja ww. zadań stanowić będzie dla naszej gminy i jej mieszkańców znaczną poprawę stanu użytkowanych dróg, co podniesie nie tylko komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo ich użytkowania.

W wydarzeniu udział wzięli Wójt Gminy Lubochnia Piotr Majchrowski, Zastępca Wójta Gminy Lubochnia Łukasz Świech i Skarbnik Gminy Monka Kuta, Senator RP Rafał Ambrozik, Posła na Sejm RP Grzegorz Wojciechowski, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Ewa Wendrowska, Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Przemysław Klonowski oraz radni i sołtysi z terenów objętych zadaniami. 

Serdecznie dziękujemy Panu Senatorowi i Panu Posłowi, Pani Radnej oraz Zarządowi Powiatu za doskonałą współpracę i wsparcie umożliwiające pozyskanie dofinansowania, bez którego realizacja przedmiotowych zadań nie byłaby możliwa. Podziękowania nalezą się również Radzie Gminy w Lubochni, Sołtysom a w szczególności pracownikom Referatu Inwestycji za wsparcie przy procedowaniu działań związanych z pozyskaniem ww. wsparcia finansowego.

 

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 7 =
Link
5 + 7 =