• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

Podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)

Znak UE


Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

W dniu 7 lutego 2023 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych. Całkowita wartość zadania wynosi 5.455.361,50 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 3.278.301,80 zł. Wykonawcą jest firma JSB Construction JOLANTA SEKUŁA z miejscowości Banino, województwo pomorskie. Zakończenie realizacji planowane jest w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 7 października 2023 r.
Zakres rzeczowy umowy obejmuje w szczególności dostawę i montaż, w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, 197 instalacji fotowoltaicznych, w tym:
- 41 zestawów instalacji o mocy od 3,375 kW do 10,875 kW zainstalowanych na dachach budynków mieszkalnych wraz z inwerterem, okablowaniem oraz pozostałymi urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego działania instalacji,
- 99 zestawów instalacji o mocy od 3,375 kW do 10,875 kW zainstalowanych na dachach budynków gospodarczych wraz z inwerterem, okablowaniem oraz pozostałymi urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego działania instalacji,
- 56 zestawów instalacji o mocy od 3,375 kW do 10,875 kW zainstalowanych na gruncie wraz z inwerterem, okablowaniem oraz pozostałymi urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego działania instalacji,
- 1 zestawu instalacji o mocy 15,75 kW zainstalowanego na dachu budynku użyteczności publicznej wraz z inwerterem, okablowaniem oraz pozostałymi urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego działania instalacji,
- uruchomienie i instruktaż,
- podłączenie instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Nad prawidłową realizacją zadania sprawowany będzie nadzór inwestorski w ramach podpisanej w dniu 7 lutego 2023 r. umowy z firmą NEOEnergetyka Sp. z o.o. z Warszawy na kwotę 44.827,35 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 30.978,25 zł.


Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 8 =
Link
9 + 8 =