• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Podpisanie umowy na dostawę i montaż kotłów na biomasę (pellet) w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)

Znak UE


Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)” współfinansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Dostawa i montaż instalacji kotłów na biomasę (pellet) w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)

W dniu 16 marca 2023 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na dostawę i montaż instalacji kotłów na biomasę (pellet). Całkowita wartość zadania wynosi 556.308,00 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 377.122,72 zł. Wykonawcą jest firma Ergo Ekologia Sp. z o.o. z Warszawy. Zakończenie realizacji planowane jest w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 16 lipca 2023 r.
Zakres rzeczowy umowy przewiduje w szczególności:
- demontaż istniejących kotłów c.o.,
- dostawę i montaż urządzeń i elementów instalacji, w tym: 12 szt. instalacji o mocy kotła 15 kW, 9 szt. instalacji o mocy kotła 20 kW, 2 szt. instalacji o mocy kotła 25 kW oraz 1 szt. instalacji o mocy kotła 30 kW,
- przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu o dokumentację projektową,
- uruchomienie i instruktaż.
Nad prawidłową realizacją zadania sprawowany będzie nadzór inwestorski w ramach podpisanej w dniu 16 marca 2023 r. umowy z firmą Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziarski z miejscowości Świniokierz Dworski, gmina Żelechlinek na kwotę 8.856,00 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 6.120,00 zł.

www.mapadotacji.gov.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 3 =
Link
9 + 3 =